1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านม่วงยาย
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

Read More
SEO

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมัคร ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาจากคุณแม่เกสร บุญยวง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

สร้างทางเดินในโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

การสอนออนไลน์(covid-19)

18/05/2020 - 30/06/2020 นางวัลภา สุธาพจน์

การสอนออนไลน์(covid-19)

18/05/2020 - 30/06/2020 นายบุญลพ ปันทะยม

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.3

25/06/2020 - 16/04/2021 นางวัลภา สุธาพจน์

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1

26/06/2020 - 16/04/2021 นางวัลภา สุธาพจน์

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป. 2

26/06/2020 - 16/04/2021 นางวัลภา สุธาพจน์

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

26/06/2020 - 16/04/2021 นางวัลภา สุธาพจน์

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.5

25/06/2020 - 16/04/2021 นางวัลภา สุธาพจน์

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

26/06/2020 - 16/04/2021 นางวัลภา สุธาพจน์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

14/05/2020 - 14/05/2020 นางวัลภา สุธาพจน์

อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ

01/05/2020 - 31/05/2020 นางวัลภา สุธาพจน์

วันภาษาไทยแห่งชาติ

04/08/2020 - 06/08/2020 นายบุญลพ ปันทะยม

วันแม่แห่งชาติ

12/08/2020 - 12/08/2020 นายบุญลพ ปันทะยม

กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา

02/07/2020 - 03/07/2020 นายบุญลพ ปันทะยม

ดาวน์โหลด